Dette er tekstversionen af Social- og Sundhedsassistent (SSA)
Klik her for at komme til den grafiske version af Social- og Sundhedsassistent (SSA)

Forside - Læs op - Sitemap


Social- og Sundhedsassistent (SSA)


Social og sundhedsassistent SVS

Social- og sundhedsassistent (SSA)

 Sydvestjysk Sygehus (SVS) modtager social- og sundhedsassistentelever (SOSU-elev), som en del af 3. praktikperiode – ”Det sammenhængende sundhedsvæsen”.

Praktikkens varighed er på 10 + 2 uger. Det betyder, at de første 10 uger foregår i tildelte afdeling på SVS, tillige med mulighed for besøg på afdelinger, for at få indsigt i patientforløbene. De sidste 2 uger er der særligt fokus på tværsektorielt samarbejde i overgangen mellem primær og sekundærsektoren. Overgangene tilrettelæggelse i samarbejde med praktikvejlederen fra det kommunale praktiksted. Når du ikke følger sektorovergang i et patient- borgerperspektiv, er du på praktikstedet/afdelingen på SVS.

Praktikken på SVS afsluttes med en evalueringssamtale og PASS´ hjælpeskema, som skal indgå i den afsluttende del på kommunale praktiksted.

Fællesmateriale:

Elevmateriale

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk