Dette er tekstversionen af Vejledning til patienter med blærekateter i urinrøret
Klik her for at komme til den grafiske version af Vejledning til patienter med blærekateter i urinrøret

Forside - Læs op - Sitemap


Vejledning til patienter med blærekateter i urinrøret


 

Hvad er et kateter i urinrøret?


Et kateter er et bøjeligt rør, som føres gennem urinrøret til blæren for at tømme den for urin.
Kateteret fastholdes i blæren ved hjælp af en lille ballon fyldt med vand.


Årsager til anlæggelse af kateter
Der kan være forskellige årsager til, at der anlægges et kateter i urinrøret, blandt andet:


Daglig personlig hygiejne
Det er vigtigt, at du mindst én gang dagligt foretager grundig nedre afvaskning.
Principperne er enkle, idet det gælder om at vaske væk fra urinrørets åbning.
Det vil sige, at du som mand starter ved urinrørets åbning og udad og som kvinde fra urinrørets åbning og bagud.
Det er vigtigt, at mænd dagligt vasker sig under forhuden og bagefter får forhuden trukket helt frem igen.


Skiftning af kateter
Kateteret skiftes ca. hver tredje måned eller efter behov.
Kateteret skiftes enten af egen læge eller af hjemmesygeplejersken.
Hvis kateteret ved et uheld skulle glide ud, skal du kontakte din egen læge, vagtlæge eller hjemmesygeplejersken.


Observationer efter anlæggelsen
I starten efter at kateteret er anlagt, kan der forekomme blod i urinen.
Dette er helt naturligt og forsvinder i løbet af nogle dage.

 

Ballon
I spidsen af kateteret sidder en væskefyldt ballon.

 

Hos kvinder placeres kateteret i en bue opad over skambenet, mod lysken.
Hos mænd fikseres kateteret op mod navlen og til foretrukne side, så den penoskrotale vinkel udrettes, og kateteret ikke "trækker" i penis.
 

 

Kateter fiksering hos mænd   
Urinposer/-propper
Der findes to slags urinposer, én med kort slange og én med lang slange.
Om dagen er urinposen med den korte slange mest velegnet (dagpose).
Posen fæstnes på låret eller læggen i en speciel poseholder.

Om natten er urinposen med lang slange mest velegnet (natpose), da posen kan hænge på kanten af sengen - enten ved hjælp af sikkerhedsnåle, som fæstnes til lagnet eller madrassen - eller ved hjælp af et stativ, der kan hænge på sengekanten.

Natposen kobles i enden af dagposen.
For begge slags poser gælder, at de bør skiftes mindst en gang ugentligt eller ved behov.
For nogle patienter er det muligt at bruge en prop i enden af kateteret.

Du skal så åbne proppen, når du har vandladningstrang eller mindst fem gange i døgnet.
I dette tilfælde finder opsamlingen af urin så sted i blæren som før - og ikke i en pose på benet.

Natposen kan også kobles i enden af en prop.


Væskeindtagelse
For at skylle urinvejene godt igennem og dermed undgå blærebetændelse, er det vigtigt, at du drikker rigeligt i løbet af dagen - gerne to liter.


Problemer
Kommer der pludselig ingen urin gennem kateteret, kan det skyldes, at der er knæk på slangen, eller at kateteret er stoppet til. Er det sidste tilfældet, skal du kontakte din hjemmesygeplejerske eller din egen læge/vagtlæge.

Urinen kan blive grumset, ildelugtende og blodig. Det kan være tegn på, at du er ved at få en blærebetændelse, som ikke nødvendigvis kræver behandling, men hvis du får temperaturforhøjelse eller smerter i blæren, skal du henvende dig til din egen læge.

Det er vigtigt, at posen anbringes, så der ikke trækkes i kateteret.
Desuden skal du være opmærksom på, at der ikke dannes knæk på slangen, så urinen ikke løber frit.
Posen skal altid befinde sig under blæreniveau. Det vil sige på låret/læggen, når du er oppe, og på sengekanten, når du ligger i din seng/på din sofa.


Anskaffelse af hjælpemidler
Så længe dit behov for et kateter er midlertidigt, skal du have hjælpemidler fra den afdeling, der har ordineret kateteret.
Er kateteret varigt, søges der om bevilling hos din hjemkommune.
Hjælpemidlerne er gratis.


Bortskaffelse af brugte poser/propper
De tomme, brugte poser lægges i en plastikpose, som lukkes. Posen kan herefter smides i skraldespanden.

LogoRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk