Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Transport og befordringsgodtgørelse

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten.

Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse.

På grund af ændringer på området må der i øjeblikket påregnes en forlænget ekspeditionstid, forventet mellem seks og otte uger.


Befordringsgodtgørelse (Hvis du kører i egen bil)

Region Syddanmark yder tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis, svarende til billigste offentlige transportmiddel:

 • hvis du bor mere end 50 km. fra sygehuset, (afstanden beregnes på www.krak.dk) og har en samlet billetudgift på mere end 102 kr. tur/retur, eller
 • hvis du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 43 kr. tur/retur


Ansøgningsskema
Afdelingen, du er blevet behandlet på, udfylder et ansøgningsskema, som du sender til dit kørselskontoret på Sydvestjysk Sygehus:

Sydvestjysk Sygehus (kørselskontoret)
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Eller til e-mailadressen: SVS-befordring@rsyd.dk

Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige de faktiske udgifter. Befordringsgodtgørelsen indsættes på din Nemkonto.


Frit sygehusvalg
Hvis du efter reglerne om frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg benytter dig af et offfentligt eller privat sygehus, skal du selv sørge for og betale for transporten. Du kan i visse tilfælde få refunderet den del af udgiften svarende til billigst forsvarlige transport til nærmeste sygehus som Region Syddanmark ville have henvist dig til.Transport til og fra sygehuset

Siddende transport tilbydes, hvis vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

 • hvis afstanden fra din folkeregisteradresse til sygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk)
 • hvis du er pensionist (ikke efterlønsmodtager)
 • hvis du på sygehusets foranledning midlertidigt hjemsendes på weekendophold, kortere ferie eller lignende
 • eller hvis du i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling


Bestilling af transport
For at bestille transport skal du ringe til kørselskontoret på telefonnummeret 70 11 31 11.

Du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00. Når du ringer, skal du vælge det sygehus, du skal behandles på.

Hvis du skal til behandling på et sygehus beliggende uden for Region Syddanmark, skal du også ringe på 70 11 31 11. Her skal du vælge "hvis du skal til behandling uden for Region Syddanmark".

Derudover skal du vide at...

 • Du kan tidligst bestille transport 14 dage før din tid på sygehuset.
 •   Du må regne med ventetid.
 • Vognen skal ofte have andre med på turen – både ud og hjem.
 • Hvis sygehuset vurderer, at du skal transporteres liggende eller med kørestolstransport, kan du få dette tilbudt. 
 • Du har ikke automatisk ret til gratis hjemtransport, selvom du har fået gratis transport til sygehuset. Afdelingen sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget til dette. 


Kommunen
Du skal henvende dig til din hjemkommune, hvis du har spørgsmål om transport i forbindelse med eksempelvis:

 • Genoptræning
 • Tilretning/udlevering/reparation af høreapparat
 • Egen læge
 • Lægevagten
 • Speciallæge
 • Tandlæge
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor


Hvis du har spørgsmål

 

Du er altid velkommen til at kontakte det sygehus, du skal til behandling på, for at få klarlagt om du kan få arrangeret transport.

Hvis du har spørgsmål til befordringsgodtgørelse, kan du ringe 70 11 31 11 og vælge dit nærsygehus.

Befordringsreglerne fremgår af:

 

Hvis du ikke er tilfreds
Hvis du ikke er tilfreds med eller har spørgsmål til afgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan du ringe til dit nærsygehus for en uddybende forklaring.

 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager. Klager over befordring/befordringsgodtgørelse skal indgives til Styrelsen for Patienklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klageskema kan hentes på https://stpk.dk/ 

 

Den 1. juli 2018 bliver Styrelsen for Patientklager oprettet og overtager klagesager fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientklager vil være beliggende i Aarhus og deres kontaktinformation er:

Styrelsen for Patientklage
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Postadresse: Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Tlf.: 72 33 05 00 (kl. 10-14)
stpk@stpk.dk
www.stpk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Siden er sidst opdateret 24-4-2019Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk