Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Gratis hypofysemedicin

Alle patienter, med sygdom i hypofysen, kan gratis få udleveret de medicinske præparater, som er lægeordineret for hypofysesygdommen. Medicinen udleveres via hospitalet, efter ordination af lægen, ved den afdeling som kontrollerer hypofysesygdommen. Det kan enten være hjemstedssygehuset eller Odense Universitetshospital.
Al øvrig medicin, som du behandles med på grund af andre sygdomme, skal fortsat købes på det almindelige apotek.

Aftaler om gratis medicinudlevering
I forbindelse med lægekontrol aftales det, hvilken medicin der kan udleveres gratis

  • Hvilke præparater
  • Hvilken styrke og dosering
  • Hvilken mængde

Ved en eventuel indlæggelse på sygehuset, bør du medbringe din egen hypofysemedicin.

Tidsfrister
Vi tilstræber at fremsende en rimelig mængde medicin, f.eks. til 3-6 måneders forbrug. Der skal påregnes leveringstid på ca. 2- 3 uger, hvorfor al medicin skal bestilles i god tid.

Levering af medicin
Ved bestilling af medicin aftales det, hvilken adresse medicinen skal leveres til (husk at oplyse telefonnummer, hvis du bestiller pr. mail).
Kølemedicin sendes som anbefalet post, hvis du ikke er i stand til at afhente det. Der skal dog være nogen hjemme til at modtage kølemedicinen. Hvis det ikke er muligt, kan det aftales, at medicinen for eksempel leveres på dit arbejde, hos din familie eller din nabo. Sygeplejersken ringer og aftaler dato for levering.

Bestilling af medicin
Telefonisk

  • 7918 2209, hverdage kl. 8.00-9.00 og kl. 13.30-14.30
  • Mail via hjemmesiden www.svs.dk/endo, klik på "send sikker mail til diabetessygeplejerskerne"  

Ved bestilling via mail er det vigtigt, at du oplyser følgende:

  • Navn
  • Cpr. nummer
  • Telefonnummer
  • Ønskede medicinske præparat, styrke samt ønskede mængde

Hvis medicinen ønskes fremsendt til en anden adresse end din folkeregister adresse, skal du oplyse adressen, hvor medicinen skal sendes til. Hvis du selv vil hente medicinen i Endokrinologisk Ambulatorium, bedes du ligeledes skrive det samt, hvornår du henter medicinen. 

Der skal fortsat påregnes 2-3 ugers leveringstid.

Med venlig hilsen

Læge- og sygeplejepersonalet ved Endokrinologisk Ambulatorium
SVS – Esbjerg
Haraldsgade 7A, indg. 1.
6700 Esbjerg

Logo


Siden er sidst opdateret 3-8-2018Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk